Kategoria: Technika

Sty 16 2018

Wymagania armii wobec sprzętu

Wszystkie armie świata są silne przede wszystkim za sprawą dwóch czynników – ludzkiego oraz sprzętowego. Ten pierwszy można doskonalić głównie na drodze ćwiczeń, tak

Sty 15 2018

Rywalizacja na wyposażenie

Czy kogokolwiek dziwi dziś to, że różne kraje na świecie konkurują ze sobą pod względem tego, które z nich będzie w stanie zaskoczyć rywali lepszym wyposażeniem czy lepiej przygotowaną armią? Nie ma

Sty 02 2018

Sprzęt teleinformatyczny w armii – specyfika

Istotnym elementem wyposażenia wojskowego są wszelkie akcesoria, które umożliwiają po pierwsze nawiązanie łączności w każdej sytuacji, która tego wymaga, po drugie,