hanzeatycki Postęp

Filip

Pierwsze mikrofony

Przeznaczeniem mikrofonu jest przede wszystkim zwielokrotnienie lub przekazywanie dźwięku. Pojęcie to jest jednak dość pojemne – może stanowić zarówno przedmiot, który zobaczymy na

Telewizor

Współcześnie coraz bardziej popularne staje się świadome rezygnowanie z posiadania telewizora. W dobie Internetu, korzystanie z niego coraz częściej wydaje nam się całkowicie

Wynalezienie druku

Na przestrzeni wieków powstało wiele wynalazków, które można uznać za przełomowe. Przypisuje się im niesamowity wpływ na dalszy rozwój ludzkości. Jednym z takich