hanzeatycki Postęp

Przemysł

Szyb Maciej w Zabrzu

Kolejnym ciekawym miejscem bardzo ściśle związanym z wydobywaniem węgla kamiennego jest zespół obiektów dawnej kopalni Concordia w Zabrzu. Znajdujący się współcześnie kompleks przeznaczony