hanzeatycki Postęp

Przemysł

Krakowski Okręg Przemysłowy

Krakowski Okręg Przemysłowy wyrósł w oparciu o kilka czynników, które determinowały powstanie okręgów na południu Polski. Głównymi bodźcami, które zaważyły na tej właśnie

Schrony dla wojska

Schrony są ważnym wyposażeniem każdej armii. Żołnierzom oprócz brono i odpowiedniego ubrania oraz sprzętu należy zapewnić bezpieczeństwo. Schrony budowane są w miejscach, gdzie