Posted on: 29 grudnia 2017 Posted by: Filip Comments: 0
zooterapia koszalin lekarz rehabilitacji kalisz

Administracyjne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na wniosek zainteresowanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokument taki zawiera podstawowe informacje o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności, a także szczegółach dotyczących rehabilitacji i leczenia, jak również wskazań dotyczących szczególnych uprawnień, takich jak na przykład prawo do korzystania z ułatwień dla niepełnosprawnych, o których mówi Prawo o ruchu drogowym. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przydaje się także, gdy osoba niepełnosprawna chce korzystać ze specjalnych uprawnień pracowniczych, w szczególności dofinansowania do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

O stopniu niepełnosprawności mogą orzekać także lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie orzeczenie z kolei jest niezbędne, jeśli osoba niepełnosprawna chce się ubiegać o rentę inwalidzką.

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez różne instytucje bywa czasem powodem wielu nieporozumień i niejasności w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych i ich praw do różnych świadczeń.