hanzeatycki Postęp

mikrofon

Pierwsze mikrofony

Przeznaczeniem mikrofonu jest przede wszystkim zwielokrotnienie lub przekazywanie dźwięku. Pojęcie to jest jednak dość pojemne – może stanowić zarówno przedmiot, który zobaczymy na