Posted on: 22 maja 2019 Posted by: Filip Comments: 0
www.kznh.org domeny eu

Wraz z rozwojem cywilizacji znacznie poszerzył się wachlarz usług, jakie jeden podmiot gospodarczy może świadczyć drugiemu. Wiele zmienił w tej materii rozwój szeroko rozumianej branży informatycznej, która na chwilę obecną należy do grona tych najpotężniejszych. Przedsiębiorstwa bardzo chętnie korzystają z zasobów IT, ponieważ dzięki nim mogą sprawniej funkcjonować i osiągać większe zyski.

Czasami nawet bez niektórych rozwiązań z tej sfery trudno się w ogóle obyć, co potrafi rodzić pewne problemy natury ekonomicznej. Chyba właśnie z tego powodu wymyślono model współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, nazywany chmurą obliczeniową. Chmura obliczeniowa może mieć charakter publiczny i prywatny.

W tym drugim wariancie raczej trudno jest mówić o świadczeniu usług, ale w pierwszym jak najbardziej jest to zasadne. W omawianym modelu chodzi o udostępnianie posiadanego środowiska IT innym przedsiębiorstwom w zamian za określoną opłatę. Są firmy, które posiadają rozbudowane serwery, systemy informatyczne oraz specjalistyczne aplikacje.

Można się do nich zgłosić z konkretnym zapotrzebowaniem – na przykład po to, żeby wynająć miejsce na serwerze, skorzystać z dużej mocy obliczeniowej czy też konkretnego oprogramowania. Oczywiście, udostępnienie tych zasobów jest odpłatne. Statystyki mówią wyraźnie – w wielu przypadkach korzystanie z publicznej chmury obliczeniowej jest korzystne pod względem ekonomicznym.

Oczywiście, prywatna chmura obliczeniowa również jest modelem współpracy, który sprawdza się praktyce.