Posted on: 24 maja 2019 Posted by: Filip Comments: 0

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje po to, żeby maksymalizować zyski. Żeby móc to skutecznie robić, trzeba starać się, w miarę możliwości, minimalizować koszty.

W dzisiejszych czasach dla wielu firm znaczny procent ponoszonych kosztów stanowią wydatki na szeroko rozumiane zasoby IT. Komputery, oprogramowanie czy serwery bardzo przydają się w prowadzeniu działalności gospodarczej i z pewnością nie powinno się z nich rezygnować.

Dzięki nim można lepiej zorganizować pracę oraz uczynić ją bardziej efektywną. W niektórych branżach czy też po prostu w potężnych firmach specjalistyczne narzędzia IT są tak naprawdę podstawowymi narzędziami pracy, bez których nie dałoby się realizować projektów.

Rezygnować z zasobów IT więc nie można, jednak istnieje możliwość minimalizowania kosztów z nimi związanych. Mowa jest tutaj o modelu zwanym chmurą obliczeniową.

Czym charakteryzuje się chmura obliczeniowa? Można określić ją mianem usługi, która jest świadczona przez podmiot posiadający bogate środowisko IT podmiotowi, który na te zasoby (na ich część) wykazuje zapotrzebowanie. W zamian za określoną opłatę usługobiorca uzyskuje dostęp do specjalistycznych aplikacji czy też do serwerów usługobiorcy.

Nie musi on wówczas rozbudowywać własnego środowiska IT, a ma do dyspozycji potrzebne mu narzędzia. Szacuje się, że przedsiębiorstwa, które korzystają z chmury obliczeniowej potrafią zaoszczędzić 10%-20% kosztów związanych ze sferą IT.

Taka oszczędność z pewnością jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.