Posted on: 15 lutego 2018 Posted by: Filip Comments: 0

Wiele osób sądzi, że ludzie niepełnosprawni w przeważającej większości nie mogą pracować. Nic bardziej mylnego.

W rzeczywistości ogromny procent osób niepełnosprawnych może podejmować pracę zawodową. Nawet znaczny stopień niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do pracy zarobkowej.

Może się oczywiście zdarzyć, że stanowisko, na którym będzie pracowała osoba niepełnosprawna, będzie musiało zostać specjalnie przygotowane i dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika, lecz o całkowitym zakazie aktywności zawodowej możemy mówić tylko w nielicznych przypadkach. W praktyce, o tym, czy osoba niepełnosprawna może pracować na danym stanowisku, czy też nie, decyduje lekarz medycyny pracy.

On też ustala: ile godzin może pracować osoba nie pełnosprawna (wymiar czasu pracy), w jakich warunkach może pracować, oraz określa, jakich czynności z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawny wykonywać nie może. Osoby niepełnosprawne często mają też specjalne przywileje, których nie posiadają osoby cieszące się dobrym stanem zdrowia.