Posted on: 6 marca 2018 Posted by: Filip Comments: 0
przekaźniki miniaturowe www.michor.pl/producent-rozpuszczalnikow.html

Krakowski Okręg Przemysłowy wyrósł w oparciu o kilka czynników, które determinowały powstanie okręgów na południu Polski.

Głównymi bodźcami, które zaważyły na tej właśnie lokalizacji były dogodne położenie komunikacyjne, jak i dobry rynek zbytu oraz zasoby siły roboczej.

Ważnym elementem były ponadto czynniki polityczne, jakie pozwoliły na stworzenie w rejonie Krakowa prężnego ośrodka przemysłowego, który dał zastrzyk do rozwoju nie tylko miast, ale i całego obszaru.

Dziś myśląc o Krakowskim Okręgu Przemysłowym, mamy na myśli przede wszystkim miasta takie jak Kraków, Wieliczka, Skawina, Bochnia, Myślenice, Trzebinia, Olkusz, czy Kalwaria Zebrzydowska.

Przed tym właśnie okręgiem staje na przyszłość ważne zadanie, jakim jest wykorzystanie zaplecza naukowo – badawczego w przemyśle.

Na dzień dzisiejszy jest ono stosunkowo niewielkie w zestawieniu z możliwościami, jakie stoją przed KOP.

Wśród dominujących gałęzi przemysłu wymienić można hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, mineralny, meblarski, spożywczy, jak i fabryki kabli.