Posted on: 14 marca 2018 Posted by: Filip Comments: 0
https://www.pro-mar.com.pl/oferta/wyroby-hutnicze Usługi ppoż: domument zabezpieczenia przed wybuchem

Staropolski Okręg Przemysłowy to najstarszy okręg przemysłowy, jaki funkcjonuje w Polsce. Jego zaczątki sięgają czasów II w. p.

n.e., kiedy to funkcjonowały tu piece hutnicze.

Od XV wieku działał już bardzo prężnie i ulegał rozmaitym przekształceniom. Dlatego też profil działalności okręgu zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni wielu lat, w zależności od uwarunkowań i koniunktury. Dziś działalność w Staropolskim Okręgu Przemysłowym skupia się przede wszystkim na przemyśle maszyn oraz urządzeń, spożywczym, górniczym i metalurgicznym, tekstylnym, drewna i wyrobów z drewna.

Tym samym produkuje się tu obrabiarki, maszyny do szycia, obuwie, jak i rozwija się przemysł tytoniowy i mleczarski. Dobrze funkcjonuje ponadto przemysł samochodowy, z fabryką samochodów ciężarowych w Starachowicach na czele. Dzięki rozwiniętemu przemysłowi cementowemu, kamieniarskiemu, wapienniczemu i ceramicznemu, Staropolski Okręg Przemysłowy ma duży wpływ na polskie budownictwo.

Rozwój przemysłu pozwolił też na rozwinięcie się w tym regionie miast takich jak Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce, Radom, Starachowice, czy Skarżysko Kamienne. Okręg ten składa się z zespołu ośrodków przemysłowych występujących przede wszystkim w dorzeczu Kamiennej, czyli na terenie obejmującym Góry Świętokrzyskie, Płaskowyż Suchedniowy, Przedgórze Iłżeckie oraz Garb Gelniowski.