Posted on: 16 stycznia 2018 Posted by: Filip Comments: 0
fizjoterapeuta koszalin http://www.i-kar.pl/oferta/poradnie/chorob-naczyn/

Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością podlegają, podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy, obowiązkowi szkolnemu do ukończenia przez nie 18 roku życia. Może się zdarzyć, że w stosunku do niektórych niepełnosprawnych dzieci będzie istniała konieczność nauczania w szczególnych warunkach, co podyktowane jest wskazaniami lekarskimi.

Prawo niepełnosprawnego do szczególnych warunków nauczania orzekane jest przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Nawet w przypadku uzyskania prawa do specjalnego trybu nauczania, ostateczna decyzja o tym jaka metoda nauczania niepełnosprawnego dziecka zostanie obrana, należy do rodziców/opiekunów prawnych.

Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych mogą umożliwić dzieciom z niepełnosprawnością: uczęszczanie do przedszkoli do ukończenia 10 roku życia, edukację w szkole podstawowej do ukończenia 18 roku życia; edukację w szkole ponadpodstawowej do ukończenia 24 roku życia. Koszty kształcenia niepełnosprawnych studentów częściowo pokrywane są przez państwo w ramach programu Aktywny Samorząd.

Ponadto w naszym kraju istnieje wiele organizacji studenckich, skupiających studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kontakt z takimi organizacjami może być bardzo pomocny w zorganizowaniu wielu spraw związanych ze studiami.